Nightinfo

JOGI NYILATKOZAT

WEBOLDAL

Szerzői jogok

A NIGHTINFO.eu weboldalának tartalma szerzoi jogvédelem alá tartozik. Tilos a kiadó elozetes engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni esetleg kinyomtatni. A honlap tartalmának bármilyen célú szolgáltatásként való továbbfelhasználása hangsúlyozottan csak a kiadó elozetes írásbeli engedélyével történhet. Az itt fellelheto tartalmak ettol eltéro kezelése szerzoi jogi vita tárgyát képezheti.

Felelősség kizárása

A NIGHTINFO.eu a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de semmilyen szavatosságot nem vállal az összes adat pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vonatkozóan.

A NIGHTINFO.eu oldalain külso honlapokra mutató hivatkozások (linkek) is találhatók. A kiadó semminemu felelosséget nem vállal e hivatkozások által elért honlapok tartalmáért, illetve biztonságáért.

A NIGHTINFO.eu nem tartozik felelosséggel azokért az esetlegesen bekövetkezo károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelo muködésébol, üzemzavarából, az adatok bárki által történo illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelembol, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, avagy más hasonló okból származnak.

MOBIL ALKALMAZÁS

A NIGHTINFO Alkalmazás (továbbiakban alkalmazás) tulajdonosa és üzemeltetoje a FROM.hu MEDIA Korlátolt Felelosségu Társaság.

A FROM.hu MEDIA Kft által üzemeltetett alkalmazás használatának feltétele, hogy a felhasználó elozetesen elolvassa és elfogadja a jelen jogi Közleményben foglaltakat. Felhasználó az Alkalmazás megnyitásával elismeri, hogy a jelen Jogi Közleményben foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezoen fogadja el.

Szerzői jogok

Az Alkalmazás arculata, valamint az azon megjeleno valamennyi tartalom, annak szerkesztése és elrendezése szerzoi jogvédelem alá esik. A szerzoi jog jogosultja a FROM.hu MEDIA Kft, mely fenntartja a jogot magának az Alkalmazásnak bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történo másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

Az alkalmazásból tartalmat, információt átvenni kizárólag az alkalmazásban szereplo facebook és/vagy email megosztással engedélyezett.

A FROM.hu MEDIA Kft szellemi tulajdonhoz fuzodo jogainak megsértése, a jogosulatlan felhasználás bünteto- és polgárjogi következményeket von maga után!

Felelősség kizárása

A FROM.hu MEDIA Kft az Alkalmazásban elhelyezett tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére felelosséget nem vállal, azonban minden tole elvárhatót megtesz ennek érdekében. A felhasználók az Alkalmazást kizárólag saját felelosségükre használják. A FROM.hu MEDIA Kft nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

A NIGHTINFO Alkalmazásban külso honlapokra mutató hivatkozások (linkek) is találhatók. A kiadó semminemu felelosséget nem vállal e hivatkozások által elért honlapok tartalmáért, illetve biztonságáért.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a FROM.hu MEDIA Kft nem felelos a felhasználó számítógépében/mobiltelefonjában/tabletjében/ bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

Felhasználási feltételek

A NIGHTINFO használatával Ön elfogadja, hogy betöltötte a Magyarországon eloírt 18 éves életkort, amely esetén az alkoholfogyasztás és a kártyatermek látogatása megengedett.

A NIGHTINFO Alkalmazás használatával elfogadja, hogy az alkalmazáson keresztül idoközönként push üzeneteket küldhetünk Önnek. Ennek tiltását a "Beállítások" menüpontban teheti meg.

KIEMELT AJÁNLATOK